ŞEMSE

Güneş tüm evreni aydınlatan, taşıdığı hayır ve şer vasıflarıyla en eski ve kutsal sembollerden biridir. Arapça güneş anlamında ‘şems’ kelimesinden gelen şemse motifi, geleneksel sanatlarda çokça kullanılmıştır. Cilt, tezhip, minyatür, çini, porselen, cam, halı, kumaş gibi sanatlarda ışınlı veya ışınsız güneş biçiminde görülebilir. El yazması bir Kur-an’ı Kerim kapağındaki şemse motifi merkezindeki rumi motiflerle cama aktarılmıştır.