RUMİ

Sözlük anlamı, ‘Anadolu veya Anadolu’ya ait’ demektir. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, Anadolu yarımadasından İran yaylalarına kadar uzanan alana, Diyar-ı Rum denildiğinden, Anadolu Selçuklular’ı tarafından tezyinatta çok sık kullanılan Rumi motifi bu adı almıştır.

Birbirine bağlı kıvrımlı dallar ile uçlarındaki bademe benzer yapraklardan oluşan ve Türklerin Orta Asya’dan beri kullanageldikleri Anadolu Selçuklular’ının yeniden yorumladığı Türk süsleme biçimidir.