NAR

Nar bir meyve olmasının çok daha ötesinde Türk süsleme sanatlarında çokça yaşam bulan bir motiftir. Doğu kökenli bir imge olan nar gibi çok çekirdekli meyveler İslam dininde daima bolluk ve bereket sembolüdür. Nar, ünvanın nesilden nesile devam etmesini sembolize eder.

Ayrıca narın cennet meyvesi olduğuna inanılmaktadır.