KONGRE, SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER

Bursa Kültür A.Ş. bilimsel araştırma ve tebliğlerin ışığında hazırlanan akademik sunumlardan oluşan eserleri de kent belleğine kazandırıyor. Akademik çalışmalardan oluşan bilgi kaynakları Bursa’nın sosyal, ekonomik ve tarihi gelişimine ışık tutuyor, kentin gelecek planlamalarına kaynak oluşturuyor.