KAFTAN

Türk kumaşlarındaki renk ve motiflerin varyasyon ve nüanslarını, diğer milletlerin kumaşlarında görmek imkansızdır. Kumaşlarda nakkaşhanenin hazırladığı motifler kullanılmıştır. Bu motifler genellikle diğer sanat ürünleri (kitap, çini, ahşap, maden vb.) ile ortak karakter taşırlar.

Türk motifleri geleneksel el sanatlarının çoğunda, uygulanacağı yere ve tekniğe göre şekil almış ve bazı sanatlarla özdeşleşen motif grupları ortaya çıkmıştır. Kaftanlarda tercih edilen motiflerin cam sanatına da bu derece uyum sağlaması bu yüzdendir.