HALİÇ

16.yüzyıl başında İznik mavi-beyaz seramiklerinde “Helezoni Tuğrakeş” üslubu (Haliç işi) adı verilen yeni bir bezeme şekli ortaya çıkmıştır. Haliç İşi üslubu, spiral kıvrık dalların üstünde kullanılan küçük yaprak ve çiçek motiflerinden oluşmaktadır.

Haliç Serisi?, 1535-1545 yıllarına tarihlenen İznik mavi beyaz seramik tabağın form ve desen olarak cam işlemeciliğindeki yorumu ve uygulamasıdır. Besmele ve tuğralarla zenginleştirilmiş bezemeler geleneksel miraslarımızdan olan Haliç İşi’nin devamlılığını da sağlamaktadır.