BEYKOZ

Sultan II. Selim zamanında, Mehmet Dede isminde bir mevlevi, İtalya’da öğrenip gelerek burada açtığı bir destigahta cam ve billur mamulatından bir hayli sanat eserleri meydana getirmiştir. Bunlardan yaldızlı billur kaseler, sahanlar, bardaklar ve şişeler yapmıştır.

Beykoz işi namı verilen eserlerdeki formlar mevleviliğe atıf yaparcasına derviş külahı ve tennure biçiminde yorumlanır.