Amerika’ya Ulaşan İlk Kâşif Kimdi?

BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ’NDE İZLENİME SUNULAN ALTIN ÇAĞ’DA BİLİM SERGİSİ,  DÜNYANIN KEŞFİNDE MÜSLÜMAN KÂŞİFLERİN NE KADAR İLERİ OLDUKLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR. BTM EXHİBİT TARAFINDAN YERLİ İMKÂNLARLA ÜRETİLEN SERGİDE KRİSTOF KOLOMB’DAN YÜZ YIL ÖNCE AMERİKA KITASINA  AYAK BASAN, ÇİNLİ MÜSLÜMAN AMİRAL ZHENG HE ‘İN DEVASA HAZİNE GEMİSİNİN MAKETİ DE YER ALIYOR.

Bursa- Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nde ziyarete açılan Altın Çağ’da Bilim Sergisi,  bilim meraklılarını İslam Medeniyeti’nin altın çağında yüzyıllar öncesinden geçmişe götürürken,  keşif ve icatlar alanında tarihi yeniden sorgulatıyor.  BTM Exhibit tarafından tamamen yeli imkânlarla üretilen ve Müslüman bilim adamlarının 800 ila 1600 yılları arasında hayata geçirdikleri icat ve keşiflerin uygulamalı olarak aktarıldığı gezici serginin kâşifler alanında yer alan bir gemi maketi de en çok ilgi çeken materyallerin başında geliyor. Sergide yer alan maket,  Çinli Müslüman Amiral Zheng He’nin 56 metre genişliğinde, 136 metre uzunluğundaki hazine gemisinin orijinal halinin küçültülmüş kopyası.  Kristof Kolomb’dan yüzyıl önce,  Yeni Dünya’nın kapısını aralayan ve Amerika Kıtası’na ilk ayak basan kişi olarak son yüzyıl resmi tarihinde de kabul gören, Çinli Hacı Mahmud Şemseddin (Zheng He)’nin,  hazine gemisinin aslına uygun maketi, dünyanın keşfinde Müslüman kâşiflerin ne kadar ileri olduklarını gözler önüne seren somut bir kanıt. Sergide Amerika’ya ilk ulaşan kâşif olan Müslüman Amiral Zheng He’nin,  devasa hazine gemisinin maketi ile İspanya’nın Katolik Kralları himayesinde Atlas Okyanusu’nu aşan dört sefer yapan Cenovalı kâşif Kristof Kolomb’un keşif gemisinin maketi,  aynı camekân içinde sergileniyor. Zheng He’nin  Cenovalı Kaşif’ten  100 yıl önce dünyayı turladığı hazine gemisinin Kolomb’un gemisinden 10 kat daha büyük olması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı. Çinli Müslüman Amiral Zheng He’nin ailesi ile birlikte yaşadığı evinin de içinde bulunduğu gemisinin,  450 kişilik mürettebatını denizci, asker, usta, kâşif ve bilim adamları oluşturuyordu. Her gittiği kültürden farklı hayvanları geminin içinde toplayarak dev bir koloni oluşturan Müslüman kâşif,  gemisinin önemli bir kısmında ise tarım ürünlerinin yetişmesini sağlıyordu. Sadece Amerika kıtasını keşfetmekle kalmayan Zheng, denizaşırı yaptığı seyahatler ile dünya üzerinde ciddi toplumsal değişikliklerin de mimarı oldu. Endonezya ve Malezya’da Müslümanlığın yayılmasında öncü rol oynayan Müslüman amiralin,  ilk denizaşırı seyahate çıktığı 11 Temmuz günü Çin’de “Denizcilik Günü” olarak kutlanıyor.  Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nde Altın Çağ’da Bilim Sergisi’nde izlenime sunulan Müslüman Amiralin hazine gemisinin maketi ise  tüm haşmeti ile göz kamaştırıyor.