Peygamber ve Gayb

İBRAHİM PAŞA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE KONUŞAN İLAHİYAT PROFESÖRÜ İSRAFİL BALCI,  “ALLAH’IN GAYBI BİLME SIFATINI PEYGAMBERE YÜKLEDİK.  GAYB ÜZERİNDEN BÜYÜK BİR GÜÇ DEVŞİRİLİYOR ANCAK GAYBIN ANAHTARI BİR TEK ALLAHTA’DIR” DEDİ.

BURSA-  Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İbrahim Paşa Kültür Merkezi’ndeki “Her Düşünce” adlı programa konuk olan Profesör Doktor İsrafil Balcı, tartışılacak açıklamalara imza attı. Balcı, “Hz. Peygamber ve Gayb”  adlı sunumuyla İlahi Vahyin ışığında, İslam’da “Gayb ve Rüya”  gerçeğine ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Özellikle Hz. Muhammed’in geleneksel kabullerde var olan hayatı ve öğretisinin anlatılmasına karşılık olarak, vahyin verileri ve bilimsel gerçekler ışığında tanıtılması gerektiğini savunan 19 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi Balcı,“Geleneksel kabule göre, Allah’ın gaybı bilme sıfatını peygambere yükledik. Hz. Peygamber gaybı biliyor ise onun velileri de gaybı bildiğini iddia ederek ortaya çıkar. Bilinçli bilinçsiz, vahyi dikkate almadan bir takım sırlara, gabya ulaşabiliyorum diyen her kimse yalan söyler. Vahye inanıyorsanız Allah’ın sıfatını kimseye yükleyemezsiniz. Allah’ın verdiği karar, hüküm değişmez. Gaybı başkasının bildiğini iddia etmek, Allah’tan rol çalmaktır.” dedi.

KIYAMETİ BİR TEK ALLAH BİLİR, GAYBIN ANAHTARI ALLAH’TADIR

Daeş’in Konstantiniyye adlı dergi çıkarmasının manidar olduğunu sözlerine ekleyen Balcı,  vadedilmiş topraklar üzerinde “Büyük İsrail’i” kurmak için mücadele eden batılı Siyonist güçler ile Müslümanlar arasında olacağı haber verilen kıyamet savaşları üzerinden önemli bir saptamada daha bulundu.  Balcı’nın, “Bu savaşın olacağını ve Müslümanların bu savaştan zaferle çıkacağını bize peygamberimiz haber vermektedir: Allah Resulü (S.A.V) nün Rumların yenileceğine dair ifadeleri esasen bizzat Kur’an-ı Kerim’de Allah tarafından bildirildiği için, gayb olmaktan çıkmıştır. Yoksa o bir kehanet değildir.   Yeni zamanlarda Suriye sınırları dâhilindeki Dabık (tarihte Mercidabık diye anılır) üzerinde Daeş’in emelleri de kıyamet senaryoları bulunan uydurma rivayetlere dayanmaktadır. Yine aynı rivayetlere sığındıkları için Daeş, yayımladığı dergiye Konstantiniyye adını vermiştir. Zira uydurma rivayetlerde bu isim kullanılmaktadır. Bu sebeple onların İstanbul ve Türkiye üzerine hesapları var.  Bunlar son fitne ve hesaplardır ve İslam’ı Allah’ın dışında bir otoriteye bağlamaktır. Böyle rivayetler üzerinden gidiş sürerse tel, tel dökülürüz. Kıyametin saatini yalnız Allah bilir. Peygamberler kendilerinden sonraki zamanlarda cereyan edecek olayları Allah bildirmedikçe bilemezler” ifadeleri ise dikkat çekti.

Programın başında söz alan Kültür A.Ş. danışmanlarından yazar-şair Metin Önal Mengüşoğlu ise, “Her Düşünce” programı ile düşünce hürriyetini önceleyen bir buluşmayı gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyledi. Bu toprağın insanlarının dindar gözükmelerine rağmen, sömürülebilirlik vasfını üzerinden atamadıklarını ifade eden Mengüşoğlu, “Türkiye, 27 Mayıs darbesinden 15 Temmuz’a dek,  sürekli dış tehditlerin ve baskıların merkezinde bulundu. 15 Temmuz’daki hain planı da merkezinde din olan birileri yaptı. Bunun temelinde dine asabiyetle bağlanılması yatmaktadır” diye konuştu. Mengüşoğlu, programın sonunda Prof. Dr. Balcı’ya katılımından dolayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıkan “Dünden Yarına Bursa” adlı kitabı hediye etti.