2016 Ramazan İhalesi

İHALEMİZ SONA ERMİŞTİR. GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ…

DUYURU ‘İHALE SONUÇLANDIRILAMADIĞI TAKDİR DE TEKRARDAN İHALE YAPILMAKSIZIN KARARA BAĞLANACAKTIR.’

 

BURSA KÜLTÜR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen ve şirketimiz uhdesinde kalan 2016 Ramazan etkinlikleri Organizasyonu kapsamında; Bursa Merinos Parkında kurulacak olan 45 adet  ticari standın, 2 adet çay Ocağı’nın ve 1 adet çocuk oyun alanı ‘nın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi Açık Teklif Usulü ayrı ayrı kiralanması işi.

 

Tahmini Bedel  : ……………….TL + KDV (1 Adet)

Geçici Teminat : KDV Hariç Teklif bedelinin %20 ‘si oranında (Nakdi ya da Gayrı Nakdi)

Depozito           : KDV Hariç Teklif bedelinin %20 ‘si oranında

 

Merinos Parkında kurulacak olan Toplam 45 Adet ticari standın kiralanması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Bursa Kültür A.Ş. Toplantı Salonunda (Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Batı Kapısı Osmangazi/BURSA) ayrı  ayrı yapılacaktır.

İsteklilerin, ihale evraklarını, 06.06.2016 Cuma günü saat 14:00’a kadar Bursa Kültür A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İstekliler, şartname ve eklerini Bursa Kültür A.Ş. web sitesi (www.bursakultur.com) adresinden görebilirler ve Mali İşler Müdürlüğü ‘nden 100,00-TL (KDV dahil) bedelle de temin edebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İşbu ilan, yayınlandığı tarihten itibaren 06.06.2016 tarihi saat 14:00’a kadar geçerlidir.

İSTENİLEN BELGELER

ŞİRKETLERŞAHISLAR
1. İmza Sirküleri1. İmza Sirküleri
2. Vekil ise Vekaletname2. Vekil ise Vekaletname
3. Oda Faaliyet Belgesi3. İkametgah
4. Şirketin “Vergi Levhası” Fotokopisi4. Vergi Levhası Fotokopisi
5. Şartname Alındı Makbuzu (100,00 TL KDV Dahil) 5. Şartname Alındı Makbuzu (100,00 TL KDV Dahil)
6. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz6. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7. Teklif Mektubu7. Teklif Mektubu

0-2016 Ramazan Şartname tuvalet